Статут Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти


Заява на ліцензію та додаток


Ліцензія. Інші документи.