ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

здобувачів освіти Чагорського ліцею

І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ

 (розроблені на виконання ст. 53 п.3, ст.42. п.3, п.4 Закону України «Про освіту» , законах України, постановах Міністерства освіти і науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті ліцею та загальноприйнятими правилами поведінки на засадах толерантного ставлення, гендерної рівності)

 1. Здобувачі освіти Чагорського ліцею:1.1.1.  Виконують вимоги  типової освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності,  досягають результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти. Поважають гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуються етичних норм.1.1.3.  Відповідально та дбайливо ставляться до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, шкільного та власного майна.1.1.4.  Дотримуються установчих документів Чагорського ліцею, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.Повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників та інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.Дотримуються академічної доброчесності, що передбачає:
 2. –         самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
 3. –         посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, проєктів, презентацій, відомостей;
 4. –         дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 5. –         надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
  1. 1.1.6.1.        Порушенням академічної доброчесності вважається:
 6. –         списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання,  під час виконання домашніх завдань, оцінювання результатів навчання;
 7. –         обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;
 • –         хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.

Політика прогресивної дисципліни  

Порушення

ІІ. ПОЛІТИКА ПРОГРЕСИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 •  

Принципи місії та візії Чагорського ліцею ступенів відображаються в політиці прогресивної дисципліни.

Педагоги ліцею розвивають морально-етичні та духовні якості здобувачів освіти, вміння жити в соціумі в гармонії з іншими.  Візія ліцею передбачає, що учні мають бути самостійними, організованими, свідомими, турботливими та відповідальними,  мають поважати  права та свободи  інших і робити власний внесок у загальне благо.

Ми усвідомлюємо, що в будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. Наша мета – навчити учнів вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання виграшних результатів.

 • Керівництво школи несе відповідальність за забезпечення дотримання правил поведінки для учнів, і повинно мати значну свободу дій для задоволення індивідуальних потреб учнів та здійснення судження в контексті конкретних обставин. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.
  • У випадку легкої або незначної провини педагогічний склад ліцею допомагає учням усвідомити хибність їхніх дій та застосовує такі моделі, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.
  • У разі некоректної поведінки дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший – коригувальний (превентивний) та співчутливий. Ліцей буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомоги учням у визначенні правильного вибору.
  • Правила учнівської поведінки  переглядаються, коригуються адміністрацією ліцею, педагогічними працівниками, працівниками психологічної служби через загальні збори, оголошення.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ПІД ЧАС УРОКІВ І ПЕРЕРВ

  • Під час уроків учні  продуктивно працюють у класах(спортивному майданчику), не заважають іншим; не відмовляються від виконання завдань, запропонованих учителем.  Якщо в учня з’являється нагальна потреба покинути навчальне приміщення, це можна зробити лише з дозволу вчителя.
  •  Протягом уроку учень:

      – не  шумить, не відволікається сам і не відволікає інших сторонніми розмовами,   

        іграми та іншими, що не стосуються уроку, справами;

      – не  підводиться без дозволу учителя;

      – не  вживає їжу та напої, не жує жуйку; 

      – не користується мобільним телефоном.

 • Під час перерв учні поводяться відповідально. Учні не бігають коридорами, не граються на сходах, адже така поведінка може завдати шкоди самому учню або його оточенню.
  • Пересуваючись коридорами, сходами учасники навчального процесу притримуються правої сторони за напрямком руху.
  • Учні не штовхають один одного, не кидаються предметами, не проявляють фізичної конфронтації, залякування, знущання, не чинять протиправних дій.
  • Під час перерви учень:
 • вільно переміщається по школі, окрім тих місць, де  заборонено знаходитися в цілях безпеки (горище, підвал, спортзал);
 • підтримує чистоту і порядок  власного робочого  місця;
 • на прохання вчителя, допомагає підготувати клас для проведення уроку;
 • прислуховується до порад чергового учня, вчителя.
  • Учні не відкривають самовільно вікна, не сидять на підвіконнях.
  •  Учні не займаються на спортивних спорудах без відома та контролю вчителів.
  • Учні не вилазять на дерева та огорожу навколо ліцею.

IV. ПРОПУСК  ЗАНЯТЬ

  • За відсутності у ліцеї учень  навчається самостійно, згідно програми навчального класу( дистанційна консультація педагогів).
  • Учень, який був відсутній у ліцеї з причини хвороби до 3 календарних днів може відвідувати ліцей без надання довідки від лікаря(письмове підтвердження батьків).
  • Учень, який був відсутній у ліцеї з причин хвороби протягом 3 днів і більше має обов’язково надати відповідну довідку від лікаря з рекомендаціями щодо навантаження на уроці фізичної культури із зазначеним терміном.
  •  Якщо учень неспроможний пепребувати в ліцеї в будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву (письмове пояснення) від батьків до початку навчального дня (до 745 год).
  • У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної причини протягом навчального року  дана інформація (акт) передаватиметься до відповідних служб, у тому числі й для притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків.

V. ПУНКТУАЛЬНІСТЬ

  • Пунктуальність – це важлива риса, яку ми виховуємо в наших учнях. Ми заохочуємо учнів не запізнюватися та розраховуємо на підтримку батьків.
  • Відповідно до правил ліцею, учні  приходять на навчання та на уроки протягом дня вчасно.
  • Учень приходить до ліцею за 10 – 15 хвилин до початку занять, чистий і охайний. При вході у ліцей дотримується правил ввічливості.
  • Учень ліцею приносить необхідні навчальні приладдя, книги, зошити, щоденник. Приходить до ліцею з підготовленими домашніми завданнями з предметів згідно з розкладом уроків.  Повинен дбайливо ставитися до підручників та зошитів.
  •  Під час перерв учні впорядковують свої особисті справи таким чином, щоб приходити на уроки вчасно.

VI.  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ДО  ЗОВНІШНЬОГО  ВИГЛЯДУ

Зовнішній вигляд – це невід’ємний елемент корпоративної культури учнів, це ще й аспект виховання, який привчає  до відповідальності та дотримання встановлених правил і стандартів. Дрес – код допомагає учням налаштуватися на навчання та зосередитись на заняттях, підтримує позитивну соціальну взаємодію серед учнів.

  • . Кожен учень приходить до ліцею охайно одягненим в офіційно-діловому стилі одягу для дівчат та хлопців.
  • Під час уроків фізичної культури  учні дотримуються стандарту спортивної форми з обов’язковим змінним спортивним взяттям (заняття у спортивній кімнаті – чешки, на полі зі штучним покриттям – кросівки, кеди), а також необхідно мати змінні(чисті) шкарпетки. Спортивний одяг, призначений для занять фізкультурою, на інших уроках недоречний.
  • Не можна зловживати косметикою, носити багато прикрас.
  • На урочисті загальношкільні заходи учні ліцею приходять у святковій формі.
  •     На вечори,концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків та на власний 

    розсуд.

VII.  Ліцей – ТЕРИТОРІЯ, НА ЯКІЙ НЕ МІСЦЕ:

  • Небезпечним речам: піротехнічні вироби, жуйки, зернята, шкідливі речовини, напої та продукти харчування не для особистого вживання, спиртні, наркотичні, тютюнові вироби, електронні сигарети та інші шкідливі речовини.
   • Стравам з кремом та продуктам, які швидко псуються (навіть для особистого вжитку).
  • Роликам, скейтам, гіроскутерам тощо.
  • Учні не  замовляють доставку на адресу ліцею.
  • Враховуючи матеріальну цінність мобільних телефонів, смартфонів, смарт годинників, учні не використовують їх під час освітнього процесу (окрім роботи на уроці під контролем вчителя, наприклад, з он-лайн підручниками).
   • Якщо будь-яка особа з персоналу ліцею бачить порушення вказаного правила, на вимогу такої особи дитина здає телефон на зберігання до закінчення навчального дня.
   • В разі терміновості дитина може здійснити дзвінок з телефону  класного керівника (чергового вчителя, чергового адміністратора).

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Батьки є матеріально-відповідальними особами за пошкодження ліцейного майна їх дитиною.

  • . Учні відповідають за збереження власного майна.
  • Якщо учень загубив щось зі своїх речей, навіть цінних, ліцей не несе відповідальності (речі часто знаходяться, у такому випадку, їх можна забрати у прибиральниць закладу протягом 10 календарних днів (після зазначеного терміну знайдені речі будуть утилізовані), а цінні речі – у керівника закладу.

ІX. ПОРУШЕННЯ

Новоприбулі учні та учні, які зараховуються до Чагорського ліцею, а також їх батьки погоджуються виконувати Правила та підтверджують розуміння їх важливості. І діти, і дорослі є відповідальними за їх виконання / невиконання.

 • Незначні порушення – це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, але негативно впливають на атмосферу в класі:
 • порушення ліцейних правил, глузування, ненормативна лексика, жести, жбурляння предметами, грубість, агресивна поведінка, неповага, обман, фальсифікація, плагіат, зухвала поведінка, опір педагогам, нецільове використання електроніки, комп’ютерів, Інтернету, публічний показ прихильності, зневага виконання учнівських обов’язків, недотримання правил безпеки.
  • Можливі наслідки незначних порушень:
 • Навчання відповідальності за свої дії;
 • Навчання альтернативному вибору, який матиме позитивні результати;
 • Написання пояснювальної записки;
 • Виховна розмова з класним керівником, учителем;
 • Спілкування з батьками по телефону, листування або персональна зустріч;
 • Консультація з ліцейним практичним психологом.
 • Видалення з класу (під наглядом дорослих).
 • Зустріч учня з директором.
  •  Значні порушення:
 • булінг, залякування (у тому числі в Інтернеті), загроза інформаційній безпеці ліцею та її інформаційно-комунікаційній системі, погроза фізичним насильством, заподіяння шкоди іншим у результаті бійки, дискримінація, расизм, сексизм, загроза насильства сексуального характеру, паління, наявність або вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, грабунки, вимагання, вандалізм, погроза заподіяння шкоди, володіння порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші серйозні порушення.
  • Можливі наслідки значних правопорушень:
 • Негайна персональна зустріч із батьками;
 • Відшкодування збитків ліцейного майна.
 • Передача справи на розгляд відповідних органів влади (поліція, прокуратура і ін.).

X. ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ В ОКРЕМИХ КАБІНЕТАХ ЗАКЛАДУ

 1. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У БІБЛІОТЕЦІ.
  1. Місія бібліотеки — забезпечити навчальний процес  необхідною друкованою літературою, створити комфортну атмосферу для роботи учнів із книгою, залучати до спілкування із книгою маленьких і дорослих читачів.
  2. Підручники та книги, які учень бере у бібліотеці, є власністю ліцею, і їх необхідно повертати, не пізніше, ніж наприкінці навчального року.
  3. При записі до шкільної бібліотеки учень ознайомлюється з «Правилами користування ліцейною бібліотекою» і підтверджує їх виконання підписом на читацькому формулярі.
  4. Учні не приходять до бібліотеки з їжею, сторонніми предметами.
  5. Учні не беруть  книги без дозволу.

10.1.6. Користуючись книгами з бібліотечного фонду, учень дбайливо ставиться до них; в разі виявлення дефектів, попереджає про це бібліотекаря.

10.1.7.Особи, які заподіяли шкоду фонду бібліотеки, несуть матеріальну відповідальність у відповідності з чинним законодавством.  За втрату книг з фонду бібліотеки та пошкодження їх неповнолітніми користувачами матеріальну відповідальність несуть їх батьки, опікуни.

10.1.8. Учні, які загубили книги з фонду бібліотеки або заподіяли непоправну шкоду, замінюють їх аналогічними книгами або такими, які вважаються бібліотекою рівноцінними.

 1. ПОВЕДІНКА УЧНІВ у ЇДАЛЬНІЛіцейна їдальня – простір для якісного харчування та психологічного комфорту.Під час споживання їжі в їдальні учні дотримуються хороших манер і поводяться пристойно. Перед споживанням їжі учні проводять санітарну обробку рук (миють руки з використанням миючих засобів, проводять дезінфекцію рук).Розмовляють під час їжі неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд. Учні прибирають зі стола посуд після вживання їжі (за собою). Учні дбайливо ставляться до майна ліцейної їдальні. Їжу з їдальні не виносять.

10.3. Правила поведінки у СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ  ТА НА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКАХ

10.3.1. Усi учні проходять щороку (до 01 вересня) медичний огляд: на пiдставi даних про стан здоров’я i фізичний розвиток учнів розподіляють для занять фізичними вправами на медичні групи: а) основну; б) підготовчу; в) спеціальну. Учнів, які не пройшли медичного огляду, до навантажень на уроках фізичної культури не допускають. Учні, тимчасово звiльненi від занять, є присутніми на уроках фізичної культури. Пiсля перенесення хвороб учнем необхідно взяти дозвіл на вiдвiдування уроків фізичної культури у лікаря.

10.3.2. Заходити i перебувати в спортивній кімнаті можна лише з дозволу вчителя.

10.3.3.Учні заходять до спортивної кімнати, виходять з неї, заходять на спортивний майданчик у спортивному взутті та спортивній формі (вiдповiдно до пори року i погодніх умов). Учні не заходять до спортивного залу у брудному взутті, тільки у змінному.

10.3.4. Учні користуються спортінвентарем лише з дозволу вчителя.

10.3.5.Учні виконують вправи на спортивних знаряддях не маючи на собі різного роду прикрас і лише у  присутності та при страхуванні вчителем. Не приносять речі, які не потрiбнi на уроці або заважають його проведенню.

10.3.6. Учні піклуються про те, що їх оточує: шкільне спортивне обладнання та спортінвентар, не псують його, не смітять, не приносять харчові продукти у спортивну кімнату.

10.3.7. Під час виконання вправ на спортивних знаряддях учні ведуть себе дисципліновано, уважно, чітко виконують вказівки вчителя.

10.3.8.Під час виконання вправ потоком дотримуються дистанції, не штовхаються, не зупиняються, не ставлять пiднiжок.

10.3.9. Під час виконання вправ на спортивних знаряддях перебувають на безпечній вiдстанi від місця виконання, не заважають один одному, дотримуються правил техніки безпеки та санiтарно-гiгiєнiчних вимог.

10.3.10. Учні  неодмінно попереджають вчителя:

– про наявність документів щодо «звільнення» після хвороби;

     – про погане самопочуття;

     – про несправність спортивного обладнання;

     – про травмування під час уроку.

XІ. Учні мають право на:

 • ВІЛЬНЕ ВИРАЖЕННЯ ВЛАСНИХ ПОГЛЯДІВ, ПЕРЕКОНАНЬ І ДУМОК.
 • СВОБОДУ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
 • СВОБОДУ ДУМКИ, СОВІСТІ І РЕЛІГІЇ.
 • НА ШАНУ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ.
 • ЗДОБУТТЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ОСВІТИ ВІДПОВІДНО ДО ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ, РОЗВИТОК СВОЄЇ ОСОБИСТОСТІ, СВОЇХ ТАЛАНТІВ, РОЗУМОВИХ І ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ.
 • НАВЧАННЯ В РАМКАХ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНОМУ СТАТУТОМ ЛІЦЕЮ (НАВЧАННЯ ВДОМА ЗА МЕДИЧНИМИ ДОВІДКАМИ).
 • ОЦІНКУ ЗНАНЬ І УМІНЬ НАВЧАННЯ, ОТРИМАННЯ ОЦІНКИ ПО КОЖНОМУ ПРЕДМЕТУ, ВІДПОВІДНО ДО СВОЇХ ЗНАНЬ І УМІНЬ.
 • ПРАВО ЗНАТИ ПРО ОДЕРЖАНІ ОЦІНКИ, ЯК ЗА УСНІ, ТАК І ЗА ПИСЬМОВІ РОБОТИ.
 • ПРАВО НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПОВІДОМЛЕННЯ ОЦІНКИ ЗА СВОЮ ВІДПОВІДЬ АБО ПИСЬМОВУ РОБОТУ.
 • ЗАВЧАСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ТЕРМІНИ І ОБ’ЄМ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ, ВІДПОВІДНО ДО ГРАФІКА.
 • ОБ’ЄМ ЧАСУ НА ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ЧАСТИНИ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 50% ОБ’ЄМУ ВИКОНАНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ З ВІДПОВІДНОГО ПРЕДМЕТА.
 • БРАТИ УЧАСТЬ У КУЛЬТУРНОМУ ЖИТТІ ЛІЦЕЮ, В ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДАХ.
 • ВІДПОЧИНОК НА ПЕРЕРВАХ МІЖ УРОКАМИ І В КАНІКУЛЯРНИЙ ЧАС, ВІДСУТНІСТЬ ЗАВДАННЯ НА КАНІКУЛИ ДЛЯ УЧНІВ (ОКРІМ ЧИТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ).
 • УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ЛІЦЕЮ  В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧУВАНОМУ СТАТУТОМ ЛІЦЕЮ.
 • ПІЛЬГИ І МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ ВІДПОВІДНО ДО ДІЮЧИХ НОРМ.
 • ПЕРЕХІД ДО ІНШОЇ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ ВІДПОВІДНОГО РІВНЯ.
 • ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ПРО ЗМІНИ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІЦЕЮ В ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ПОРЯДКУ.